Leertherapie

Ingrid Mater-Malij

Leertherapie

Binnen de leertherapie zijn verschillende aspecten van belang; ten eerste het zelf ervaren van de cliëntenrol en wat dit bij je oproept. Dit om zo meer begrip en inleving voor je cliënten te ontwikkelen. Daarnaast is het van belang om persoonlijke thema’s waar je zelf tegenaan loopt in je werk als therapeut een thema te maken binnen de leertherapie. Deze thema’s zullen niet alleen betrekking hebben op het werk, maar ook in de privésfeer naar voren komen. Vandaar dat deze thema’s breder bekeken zullen worden. Het gevolg hiervan is dat je ook steviger zal komen te staan in het werk als therapeut.

Wanneer je kiest voor een cognitief gedragstherapeutische leertherapie, vind ik het belangrijk dat deze model staat voor de doorloop van het cognitief gedragstherapeutisch proces. Dit proces zal dan ook gevolgd worden in de leertherapie.

Het is ook mogelijk een meer schemagerichte leertherapie te volgen. Hierbij zal eerst onderzocht worden wat jouw schema’s en de vertaling daarvan naar modi zijn. Daarna kijken we samen wat jij nodig hebt om je gezonde volwassene meer aan het woord te krijgen en jouw maladaptieve copingmodi af te bouwen. Uiteraard kijken we dan ook hoe jij in jouw kwetsbare kant bent geraakt en hoe we dit kunnen verwerken.

De leertherapie zal individueel zijn. Er kan gekozen worden voor 25 tot 50 leertherapiesessies. Je kunt me laten weten welke doelen je hebt voor de leertherapie en welke vorm je voorkeur heeft. Dit kunnen we in een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken. We kunnen dan samen onderzoeken wat het beste bij jou en je doelen past. Mocht je besluiten door te gaan met de leertherapie, dan geldt deze kennismaking als eerste leertherapiesessie en zullen hiervoor de kosten in rekening worden gebracht.

Zie voor overige informatie richtlijnen Leertherapie op de site van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.