Referentie

Ingrid Mater-Malij

Opdrachtgevers

"Ik heb veel geleerd en mij altijd veilig gevoeld om te kunnen leren en al mijn vragen in te brengen"

Voor de VGCT heb ik 50 supervisie sessies met Ingrid gedaan. In de periode waarin we samen zijn opgetrokken heb ik zowel professioneel als persoonlijk veel meegemaakt. Ingrid sluit hier goed bij aan en weet dit op een constructieve wijze in de supervisie te verwerken. Mijn eerdere ervaring met docenten en supervisoren is dat zij vast zijn geroest in wat zij kunnen en weten. Ingrid daarentegen heeft enorm veel kennis die up-to-date is en die ze enorm goed weet over te brengen. Uiteindelijk heb ik veel geleerd en heb ik mij altijd veilig gevoeld om te leren en alles in te brengen. Ik kan iedereen aanraden hier supervisie te volgen.
David Boessenkool
11 juni 2023

"Ingrid brengt haar kennis en kunde op een heldere manier uiteen"

Wat een inhoudelijke kennis en ervaring weet Ingrid in haar cursus te leggen! De basiscursus CGT voor kinderen jeugdigen en volwassenen heeft Ingrid zo volledig vormgegeven, dat ze deze kritische dame razend enthousiast heeft gekregen. Ingrid brengt haar kennis en kunde op een heldere manier uiteen, brengt variatie aan in de leermiddelen en geeft alle ruimte aan de deelnemers om te oefenen. De veiligheid en het vertrouwen dat Ingrid aan haar cursisten geeft, maakt voor mij dat ze het maximale uit de deelnemers kan halen. Ik ben Ingrid zeer dankbaar voor het vertrouwen dat ze heeft gegeven. Ik heb mijn certificaat in the pocket...nu met enthousiasme en vertrouwen oefenen oefenen oefenen en me aanmelden voor het vervolgtraject CGT. Ik heb er zin in, dank je wel!
Nanda Bischoff
16 juni 2022

"In de supervisie is ruimte voor jouw krachten en kwaliteiten als therapeut, dit heb ik als zeer waardevol ervaren."

Ik heb zowel de basiscursus (100-uur) als 20 supervisies bij Ingrid gevolgd. Zowel de basiscursus als supervisie heb ik als heel prettig, leerzaam en van goed niveau ervaren. In de basiscursus biedt Ingrid een goede afwisseling van literatuurbespreking, rollenspelen en (praktijk)opdrachten. De supervisie is veilig, leerzaam en gestructureerd. Ingrid is naar mijn inziens een goede supervisor om de technieken als de empirische cyclus van de cognitieve gedragstherapie goed eigen te maken. Verder is er ook ruimte voor persoonlijke strubbelingen waar je in het werkveld mogelijk tegen aan loopt. Er is tevens ruimte voor jouw krachten en kwaliteiten als therapeut zijnde. Dit heb ik als zeer waardevol ervaren. Het gaat niet alleen om wat er beter kan, maar ook om wat er goed gaat.
Martine Ooteman
23 juni 2019

"De N=1 begeleiding was prettig. Er was ruimte om stil te staan bij problemen waar ik tegenaan liep en voor een motivatie-boost als die even afgenomen was."

In het kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut heb ik twee periodes supervisie bij Ingrid gevolgd en heeft zij mij begeleid in het schrijven van mijn N=1. Ik heb de supervisie als heel leerzaam en inspirerend ervaren. Ingrid is gestructureerd en goed voorbereid, waardoor de supervisiesessies effectief besteed worden. Ze heeft een actieve houding in de supervisiesessies, waarbij ze actief informatie aanreikt, literatuur meegeeft of iets visualiseert. Ingrid vroeg van mij tevens een actieve houding, zowel in de supervisiesessies als in het uitvoeren van gezamenlijk gemaakte afspraken. Een aanpak die goed bij mij aansloot en mijn leervermogen vergroot heeft. Het begeleiden van mijn N=1 heb ik tevens als prettig ervaren. Zowel het therapeutisch proces, het verloop van mijn schrijfproces en mijn planning hiervoor kwamen goed aan bod. Er was voldoende ruimte om stil te staan bij de problemen waar ik tegenaan liep en voor een motivatie-boost als deze even afgenomen was. De energie en inspiratie die ik na de supervisiesessies voelde om weer met mijn cliënten aan de slag te gaan, staan symbool voor de prettige ervaring van deze sessies. Ik zou Ingrid dan ook zeker als supervisor aanraden bij andere CGT’ers i.o.!
Rimke Noom
11-01-2017

"De veiligheid binnen de supervisie zorgt ervoor dat er ruimte is voor een eigen mening en er feedback aan elkaar gegeven kan worden, wat tot interessante en leerzame gesprekken heeft geleid."

In het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog en opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut heb ik 15 uur supervisie van Ingrid gehad. Deze supervisies bestonden uit het bespreken van casussen, middels verslagen en audio- en videomateriaal, waarbij er veel aandacht was voor mijn persoonlijke ontwikkeling als therapeut. Ik heb van Ingrid veel geleerd over het cognitief gedragstherapeutisch proces, diagnostische analyses, interventies en de keuzes die je hierin kan maken. Zij varieert in haar leermethodes – uitleg geven, bevragen, complimenteren, interventies voordoen in een rollenspel of uittekenen van analyses – wat erg prettig is geweest. Ze creëert een veilige setting waarbinnen het mogelijk is om werkgerelateerde of meer persoonlijke zaken te kunnen bespreken. Deze veiligheid zorgt er ook voor dat er ruimte is voor een eigen mening en er feedback aan elkaar gegeven kan worden, wat tot interessante en leerzame gesprekken heeft geleid. Ingrid kan goed aansluiten bij de fase waar je in zit, ook bij wat zich voordoet in een supervisie sessie. Ze is gestructureerd, deskundig en gemotiveerd om je te helpen in je leerproces, wat ook tot uiting komt in het altijd voorbereid zijn en ingelezen zijn op je reflectieverslagen, het monitoren van je leerproces, het eventueel uitlenen van literatuur en het zelf reflecteren op haar eigen aandeel binnen supervisies. De supervisies bij Ingrid hebben zeker bijgedragen aan mijn eigen professionaliteit en deskundigheid als therapeut.
Nadine Veld
30-12-2015

"De supervisie heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling als therapeut."

Tijdens het laatste deel van mijn gz-opleiding heb ik 25 uur supervisie van Ingrid gehad, gericht op cognitieve gedragstherapie. Ik heb ontzettend veel geleerd in deze supervisie-uren. De deskundigheid en ervaring van Ingrid, samen met de persoonlijke benadering hebben een grote bijdrage geleverd in mijn ontwikkeling als therapeut. Het contact en de samenwerking waren altijd prettig en behalve casuïstiek was er ook de mogelijkheid om meer persoonlijke (werkgerelateerde) onderwerpen te bespreken. Ik vond het zelf fijn dat Ingrid altijd goed voorbereid was: ze had altijd mijn verslagen gelezen en bij de hand. Door het volgen van vaste behandelingen 'kende' ze de cliënten. Hierdoor ging er geen tijd verloren aan het steeds beschrijven van cliënten. Daarbij verwachtte Ingrid uiteraard ook dat de ik mij goed voorbereidde. De supervisie was een arbeidsintensief traject, maar het was het zeker waard en ik had het niet willen missen.
ViZIe werkkamer
Suzanne Brouwer
16-03-2015

"Een fijne kundige docent, ik beveel haar zeker aan!" ​

Ingrid is een hele fijne en kundige docente. Ik heb de CGT basiscursus bij haar gevolgd en vond dit een hele prettige ervaring. Ingrid brengt veel materiaal uit haar eigen therapieën in (o.a. middels casus/video) waardoor je de theorie echt kan vertalen naar de praktijk. Ook wist ze een goede balans te vinden tussen het bespreken/oefenen van CGT bij K&J en volwassenen. Ik beveel haar zeker aan!
Audrey Totté
30 jan 2017

"Ingrid weet een veilige sfeer te creëren, door haar oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid "

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut heb ik een supervisiereeks van 25 sessies bij Ingrid gevolgd, een supervisietraject waarin ik veel heb geleerd! Ingrid weet een veilige sfeer te creëren, door haar oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid heb ik, naast het verbeteren van mijn kennis en vaardigheden, ook ruimte gekregen om te reflecteren op mijn eigen dynamiek en kwetsbaarheden in het contact met mijn patiënten. Ingrid puzzelt op een fijne manier mee in casuïstiek, vraagt goed door en helpt zaken concreet te maken. Ingrid beschikt over een grote theoretische kennis en kan de theorie goed uitleggen, verduidelijken en levendig maken. In haar stijl van superviseren is Ingrid er op gericht dat je zelf na denkt en reflecteert op hetgeen je inbrengt, waarbij zij verschillende methodieken voorstelt om tot een antwoord op je leervragen te komen. Dit heb ik als een fijne, leerzame en intensieve manier van supervisie ervaren!
Susan Berghs
23 April 2023

"Ingrid is heel gestructureerd, prettig kritisch, accepterend en stimulerend in de begeleiding"

In het kader van mijn opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ/ Registerpsycholoog NIP K&J heb ik supervisie gevolgd bij Ingrid. Ik heb veel gehad aan de supervisie. Ingrid is heel gestructureerd, prettig kritisch, accepterend en stimulerend in de begeleiding. Zij heeft duidelijk veel kennis en ervaring in de cognitieve gedragstherapie en zij leeft een goed voorbeeld voor. In de supervisie zorgde Ingrid voor een goede mix van zelf kritisch nadenken en reflecteren op mijzelf, met concrete tips en adviezen uit zowel literatuur als uit haar eigen ervaring. Wat ik heel fijn vond is dat zij met verschillende methodes; door videofragmenten van casuïstiek, lezen van verslagen, rollenspellen en functie-analyses meekeek naar en met mij als therapeut. Hierdoor kreeg ik heel gerichte feedback, waardoor ik ervoer dat ik groei doormaakte en meer inzicht kreeg in mijn eigen leerpunten. Daar ik nogal streng kan zijn voor mijzelf, was het prettig dat Ingrid nadrukkelijk oog hield dat er veel goed ging en dat zij mij ook stimuleerde om hier zelf bij stil te staan en tevreden mee te zijn. Daarnaast bezit Ingrid een goede dosis humor en relativeringsvermogen, waarmee de sessies, naast het harde werken, ook een luchtig karakter konden hebben. Tot slot heb ik het als prettig ervaren dat er ook ruimte bestond in de supervisie om te spreken over persoonlijke thema’s.
Fleur Noach
1 juli 2021

"Door veel praktische voorbeelden kun je het geleerde gelijk in de praktijk toepassen."

Ingrid was de docent van de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie die ik gevolgd heb. Ingrid is een zeer kundige en behulpzame docent waar ik veel van heb mogen leren. Zij geeft veel praktische voorbeelden, dit maakt dat je gelijk in de praktijk het geleerde kan toepassen. Ook deelt zij veel ervaringen uit de praktijk, waardoor de leerstof ook meer gaat ‘leven’.

Jildou Gorter
3 nov 2020

"Ingrid zorgt voor een prettige sfeer in de groep, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten."

Onlangs heb ik de basiscursus cognitieve gedragstherapie bij Ingrid afgerond, mede dankzij haar kundigheid heb ik deze cursus als zeer waardevol ervaren. Ingrid bezit veel kennis en ervaring wat zij elke keer gebruikt om haar uitleg zo helder mogelijk te maken. Bovendien zorgt ze voor een prettige sfeer in de groep, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Ik heb Ingrid ervaren als een prettige docent, iemand die het belangrijk vindt dat cursisten de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Al met al ben ik zeer positief; als ik in de toekomst een supervisor zoek dan houd ik Ingrid zeker in gedachten!
Lidian Hoogeweij
22 oktober 2017

"Ingrid weet haar kundigheid op een zeer prettige manier over te brengen, ze maakt gebruik van humor, is betrokken bij de leerprocessen en stimuleert eigen casussen in te brengen."

Ik heb de basiscursus cognitieve gedragstherapie bij Ingrid mogen volgen. Ik heb dit als erg leerzaam ervaren. Haar kundigheid weet ze op een zeer prettige manier over te brengen: ze maakt gebruik van humor, is betrokken bij leerprocessen van anderen en stimuleert eigen casus inbreng. De afwisseling tussen o.a. het verschaffen van theoretische kennis, het bespreken van eigen casus inbreng, het uitvoeren van rollenspellen en het kijken van filmmateriaal maakt de cursus zeer divers. Ingrid weet een veilige sfeer in de groep te creëren, waardoor iedereen zich vrij lijkt te voelen om eigen casuïstiek in te brengen, moeilijkheden te bespreken of vragen te stellen. Ik zou Ingrid graag willen aanbevelen aan anderen!
Yousra Rayhi
Yousra Rayhi
20 oktober 2017

"Al met al een zeer fijne supervisor, die ik zeker zou aanraden bij een collega!"

Voor mijn opleiding tot cognitief gedragstherapeut volgde ik supervisie bij Ingrid, zowel in een duo als individueel. Ingrid is goed gestructureerd en weet de tijd goed te bewaken. Bij de duo-supervisie wist ze de tijd onderling goed te verdelen. Ingrid is zowel praktisch en theoretisch zeer goed onderlegd. Veel aspecten uit de cognitieve gedragstherapie past ze ook toe tijdens de supervisie, waardoor ik door ‘modeling’ veel heb geleerd. Het is prettig om het competentieprofiel op jezelf toe te passen en dit te gebruiken bij het formuleren van je leerdoelen. Ingrid houdt oog voor het leerproces en evalueert door voortgang. Ze werkt het liefst met verschillende vormen: inbrengen van casuïstiek, opnames, rollenspelen. Dit was voor mij verfrissend. Hoewel we werkzaam zijn in een verschillend werkveld, wist ze altijd de juiste kritische vragen te stellen om te komen tot de kern van de problematiek. Al met al zeer fijne supervisor, die ik zeker zou aanraden bij een collega!
Johan Smal
Johan Smal
07-01-2016

"Ingrid bereidt de sessies goed voor en bespreekt voorgaande verslagen, waardoor de structuur behouden wordt. Tevens is er aandacht voor wat al goed gaat, voor mij een erg fijne ervaring."

In het kader van mijn opleiding tot cognitief gedragstherapeut heb ik supervisie sessies gevolg bij Ingrid. Al een jaar eerder heb ik tevens een prettig supervisie traject gevolgd bij haar. Na een kennismaking voorafgaand aan de start voelde ik een klik en zijn we een contract aan gegaan. Ingrid geeft binnen de supervisie sessies een veilige basis waarin vertrouwen en eerlijkheid centraal staan. En waarin je je vrij voelt om onzekerheden en weerstanden te bespreken. Er wordt aandacht besteed aan zowel het genereren van zelfinzicht als het cognitief gedragstherapeutisch proces van de casus. Je wordt gestimuleerd om zelf na te denken doordat Ingrid goed in staat is kritische vragen te stellen en ook een blijvende vragende houding aan te nemen. Ik heb dat als prettig ervaren daar ik een uitdaging nodig heb. Deze leermethode zorgt voor het beter beklijven van informatie. Invullen en enkel tips en trucs aandragen zie ik niet als een leerproces; het zelf denken over de diagnostische fase, het toepassen van bepaalde technieken en ermee oefenen is erg prettig. Ingrid bereidt de sessies van de supervisanten goed voor en bespreekt de voorgaande verslagen waardoor de structuur behouden wordt. Tevens wordt er aandacht besteed aan wat al goed gaat en wat nog beter kan wat o.a. voor mij een erg fijne ervaring was.
Ellen Ruijer
Ellen Ruijer
19-03-2015