N=1 of N=2 begeleiding

Ingrid Mater-Malij

N=1 / N=2 begeleiding

ViZie - Ingrid Mater-Malij_1

Voor de N=1 begeleiding is het van belang dat je je casus vanaf het begin van de behandeling in brengt en dat deze behandeling gedurende het verloop van de supervisie helemaal gevolgd wordt. Houd er dus rekening mee dat er voldoende supervisiesessies over blijven voor het volgen van de behandeling en het schrijven van het verslag. Zo ongeveer 25 tot 30 sessies zullen daar in ieder geval nodig voor zijn. Bij de start van de N=1 supervisie zullen we samen zoeken naar welke casussen geschikt zijn en raad ik altijd aan 2 tot 3 casussen te volgen. Dit omdat dan goed gekeken kan worden welke het meest geschikt is, het meest uitdaging biedt voor het schrijven (waar je zelf ook zin in hebt om echt mee door te gaan) en ook om te voorkomen dat als er iemand om welke reden dan ook stopt met de behandeling, je niet weer van voren af aan moet beginnen.

Omdat het schrijven van een N=1 een klus kan zijn, zal ik als supervisor je coachen om het schrijven door te zetten, je enthousiasmeren en ook meedenken met je planning voor het schrijven van je hoofdstukken. Ik kijk je geschreven hoofdstukken na en geef de correcties schriftelijk (op papier in de supervisie danwel via mail of in je verslag zelf) mee, zodat je deze goed kunt verwerken en je het overzicht goed houdt.

Bij een N=1 is het van belang je te realiseren dat je verslag je eigen verantwoordelijkheid is en je ook zelf beslist wanneer jij het voldoende vindt en het wilt opsturen naar de N=1 commissie. Er is geen garantie dat je verslag zal worden goedgekeurd, maar ik lees dusdanig met je mee, dat ik je het verslag alleen laat opsturen als ik er als supervisor ook samen met jou achter kan staan dat je het opstuurt. Mocht je willen, dan kun je je verslag nog laten lezen door en tweede lezer (supervisor). Hierin kan ik met je meedenken wie je hiervoor zou kunnen vragen.Tot nog toe heb ik nog geen supervisanten begeleid van wie hun N=1 verslag is afgekeurd, danwel correctie behoefde. Alle door mij begeleide verslagen zijn nog in een keer goedgekeurd.

Met je N=1 laat je echt zien dat je het Cognitief Gedragstherapeutisch proces beheerst en daarom raad ik vaak aan het verslag pas te gaan schrijven als je verder bent in je opleiding, bijvoorbeeld al een aantal supervisiesessies hebt gevolgd en een deel van de vervolgcursus hebt afgerond.

Aangezien het veel tijd en investering vraagt, raad ik niet aan tijdens het werken aan je N=1 studie ook nog leertherapie of een vervolgcursus te volgen. Mocht je dit wel doen of willen, het kan natuurlijk wel, maar houdt in ieder geval rekening met de tijdsinvestering.

Voor het volgen van N=1 supervisie vraag ik geen extra kosten. Wel registreer ik de tijd die ik gebruik voor het lezen van het verslag en wanneer dit 1 supervisie-uur bereikt, zal ik dit uur ook factureren, voor dezelfde prijs als de supervisiesessie.

Zie voor overige informatie de richtlijnen N=1 op de site van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie.