Privacy beleid viZie

Ingrid Mater-Malij

Privacy beleid viZie

Onze visie op privacy

Bij viZie zorgen we ervoor dat we veilig met uw persoonsgegevens omgaan. De regels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn hierbij voor ons leidend. Allereerst  streven we ernaar om u duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over hoe we met uw privacy omgaan. We houden ons aan de volgende spelregels:

  • Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daar een rechtmatig doel voor bestaat.
  • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
  • In gevallen die de wet voorschrijft, zullen wij u vragen om uw toestemming voor het verwerken persoonsgegevens en deze toestemming vastleggen. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
  • Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar. Hierna worden uw gegevens vernietigd.
  • Wij geven uw persoonsgegevens niet zomaar aan derde partijen, behalve wanneer er een wettelijke verplichting is of wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.
  • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een levende en identificeerbare persoon, dat wil zeggen: het gegeven is direct of indirect herleidbaar tot een individu. Persoonsgegevens vertellen dus iets over u of kunnen met u in verband worden gebracht.

De persoon op wie een gegeven betrekking heeft, noemen we “de betrokkene”.

Wat houdt “het verwerken” van persoonsgegevens in?

Iedere handeling met een persoonsgegeven is in principe een verwerking. U moet hierbij denken aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen of aanpassen van persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

viZie ontwikkelt en verzorgt een hoogstaand programma wat zij aan biedt aan professionals binnen de (G)Gz in het kader van hun opleiding en (bij- en na)scholing. Het aanbod behelst de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (G)Gz en wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten. Om deze doelstelling te kunnen uitvoeren, verwerken we persoonsgegevens van opdrachtgevers, cursisten, docenten,  personeelsleden en bestuursleden.

Uw rechten als betrokkene

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens wegen wij het belang van viZie als onderwijsinstelling en het belang van u als betrokkene tegen elkaar af. We zullen uw gegevens altijd verwerken op een manier die de minste gevolgen voor uw privacy heeft. Ook zullen we altijd bekijken of de gegevens die we van u vastleggen in redelijke verhouding zijn tot het doel wat we ermee willen bereiken.

Als betrokkene hebt u volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bepaalde rechten. U hebt bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of (onder voorwaarden) te laten verwijderen. Ook kunt u een eerder gegeven toestemming intrekken.

Informatie over de website van prakrijk viZie

Op verschillende onderdelen van onze website staan formulieren, waaronder het aanmeldformulier, waarop persoonsgegevens worden gevraagd. Deze formulieren worden per email verzonden naar praktijk viZie. Alleen geautoriseerde (bevoegde) medewerkers hebben toegang tot de betreffende mailbox.

Informatie over het gebruik van cookies

Onze website maakt uitsluitend gebruik van technische cookies om het functioneren van de website mogelijk te maken en te verbeteren.

Google analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren. We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy

Vragen over privacy?

Wilt u weten welke persoonsgegevens over u zijn vastgelegd of wilt u persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen?
Of heeft u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen, opmerkingen of een klacht?|
U kunt een mail met uw vraag, opmerking of klacht sturen naar: ingrid@praktijkvizie.nl